Föreningsstipendium

Lyssna

Vännäs kommun lyfter kommunens föreningsliv som en stor del i arbetet för folkhälsa och kommunens målbild att livet är lätt att leva i Vännäs. Kommunstyrelsen har även fastställt att medborgarna i Vännäs ska ha en aktiv och meningsfull fritid. För att fortsatt stödja, uppmuntra och belöna verksamhet inom föreningslivet delar Vännäs kommun årligen ut ett föreningsstipendium.

Stipendiet tilldelas en enskild eller en grupp av enskilda (exempelvis utövare, aktivitetsledare eller organisationsledare) som är verksam inom en förening i Vännäs kommun. Stipendiet kan också tilldelas en förening som är registrerad i kommunens föreningsregister.

Läs mer här om Vännäs kommuns föreningsstipendium

Kontaktperson: Peter Lundström