Vännäs Fastigheter AB

Lyssna

Vännäs Fastigheter AB är det kommunala bostadsbolaget i Vännäs. Vännäs Fastigheter AB har fastigheter i Vännäs centralort, Vännäsby samt i Tväråbäck och förvaltar cirka 400 lägenheter med hyresrätt.

Hitta till oss
Vännäs Fastigheter AB
Östra Järnvägsgatan 9 B
Postadress: 911 81 Vännäs
Telefon: 0935-140 51
www.vannasfastigheter.se

Mer information om lägenheter och kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida www.vannasfastigheter.se.

Kontaktperson: Carina Mattsson