Servering till allmänheten

Lyssna

Serveringstillstånd till allmänheten söks vanligtvis av restauranger och liknande företag.

Alkohollagen är en skyddslagstiftning som ska skydda mot alkoholens skadeverkningar. Därför ställs det hårda krav på att företaget och den som är ansvarig för företaget och för serveringen ska:

  • vara seriös,
  • ha ordnad ekonomi och
  • ha kunskaper om alkohollagen.


Det ställs också krav på att serveringsstället:

  • Har ett ordentligt kök och att
  • det serveras lagad, eller på annat sätt, tillredd mat.


Serveringstillståndet kan sökas för stadigvarande servering året runt, stadigvarande servering under en viss del av året eller för tillfällig servering under en begränsad period (t ex en kväll eller en helg).

Ansökan och handläggning

Läs mer om ansökan och handläggning under www.vannas.se/serveringstillstand.

Kunskapsprov

Ett godkänt kunskapsprov måste avläggas innan ansökan kan beviljas. Provet utformas av Statens folkhälsoinstitut. Tid för prov bokas hos kommunen. 

Avgift för ansökan om serveringstillstånd till allmänheten

Vännäs kommun tar ut en avgift för ansökan om serveringstillstånd.  Avgiften ska betalas innan ansökan behandlas. Kvitto på att ansökningsavgiften är betald ska bifogas ansökan. Se flik "handläggningsavgifter".

Kontaktperson: Susanna Siljetun