Liljaskolans styrelse

Lyssna

Styrelsen svarar för ledning, samordning och utveckling av Liljaskolans verksamhet.

Liljaskolan är Vännäs kommuns gymnasieskola. Skolan bedriver också vuxenutbildning. På skolan studerar ca 950 gymnasieelever och 200 vuxenstuderanden.

Ledamöter

  
Ordförande
Gösta Eklund (M)


Vice ordförande
      
Tommy Bingebo (C)

Ola Dahlgren (S)
Magnus Jälmbrant (V)
Tomas Moberg (C)
Anna-Lena Wester (KD)

Ersättare
Per-Erik Lundmark (S)
Henrik Jacobsson (S)
Cecilia Palmborg (MP)
Monica Höök (C)
Fredrik Jakobsson (C)

 

Kontaktperson: Kristine Hansson