Förskoleklass

Lyssna

Förskoleklass är en avgiftsfri frivillig skolform som omfattar 15 timmar per vecka fördelade på fyra dagar.

Vad är förskoleklass?

Förskoleklass erbjuds för alla barn från sex års ålder.

Förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan och dess verksamhet regleras i skollagen. Förskoleklassen följer skolans läsårstider.

Förskoleklassen är ett komplement till hemmet som tar tillvara barnens lust att leka och lära. Leken är en kreativ inlärningsmetod. Ett lärande sker i all verksamhet, även t ex i vardagssituationer som vid lunchen och på rasterna. Förskoleklassen präglas av fantasi, lek och glädje.

I förskoleklassen ger vi barnen grundläggande färdigheter i bland annat svenska och matematik. En metod som används i kommunens förskoleklasser är Bornholmsmodellen, ett sätt att arbeta med barns språkutveckling som ger goda förkunskaper för läs- och skrivinlärningen.

Har du behov av fritidshemsplats finns det på skolan i anslutning till förskoleklassen. För plats på fritidshem tillämpas avgift för skolbarn (länk).

Skolskjuts

De barn som går i förskoleklass och har mer än två kilometer från anvisad busshållplats till den skola vars upptagningsområde som man tillhör, får åka skolskjuts.

För frågor kring skolskjutsarna kontakta:
Tel: 0935-144 04.
Kim Holmberg

Förskoleklassbroschyr

Läs förskoleklassbroschyren här (länk), eller klicka på bilden för att öppna broschyren som pdf.

Kontaktperson: Tomas Åström