Näringslivsavdelning

Lyssna

Näringslivsavdelningen arbetar med stöd till befintliga och nystartade företag samt olika projekt som leder till utveckling av kommunens näringsliv. Verksamheten bedrivs dels genom rådgivning och stöd till personer och företag som vill utveckla sina ideer eller sitt företag, dels via olika kampanjer och projekt som visar på möjligheterna till utveckling inom kommunen.

Näringslivsavdelningen arbetar också aktivt med att hitta olika nätverk där företagen kan finna en plats och därigenom tillsammans arbeta med sin utveckling. Det kan t ex gälla olika bransch- eller intressenätverk. Alla kontakter och åtgärder som rör relationen företagare - näringslivsavdelningen sker på företagarens villkor och med syfte att skapa utveckling hos näringslivet.

Du kan skicka e-post direkt till vår personal via kontaktformulären. Där hittar du även telefonnummer till respektive person. Om du vet vad personen du söker heter kan du skriva förnamn.efternamn@vannas.se.

Personal

Christin Westman
Näringslivsutvecklare
Christin Westman

Emelie Höglander
Näringslivsutvecklare Turism
Emelie Höglander

Annika Jansson
Arbetskonsulent
Annika Jansson


Arbetskonsulent

Annika Andersson


Integrationshandläggare

Sara Hallin


Integrationshandläggare

Emma Brännström

Hitta till oss
Näringslivsavdelningen
Östra Järnvägsgatan 9 B

Kontaktperson: Karolina Johansson