Riktlinjer barnomsorg

Lyssna

Här kan du ta del av avgifter, regler och rutiner samt information om pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem.

Här kan du läsa hela dokumentet Barnomsorgsriktlinjer.

Kontaktperson: Tomas Åström