Budget och verksamhetsplan

Lyssna

Här kan du ta del av budget och verksamhetsplan. Kopior i pappersformat går även att beställa hos kommunsekreteraren.

Kontaktperson: Karolina Johansson