Hur vi når ut

Lyssna

Så här når vi ut till och håller kontakt med de anhöriga.

  • Vardagar mellan kl. 10-12 är telefonservicen öppen på FrivilligCenter
  • Kontakt med avlönade anhörigvårdare sker kontinuerligt en gång/månad
  • Stödplaner för anhöriga med helt anhörigbidrag upprättas
  • Slussen (korttidsboende) etablerar långsiktiga kontakter med anhöriga vid såväl inskrivning vid särskilt boende som vid korttidsboende och rehabilitering i hemmet
  • Information till alla hushåll via kommunens informationstidning, Här&Nu, till hushåll och företag i kommunen genom en artikel om aktiviteter och anhörigstödjande verksamhet vid FrivilligCenter
  • Anhörigombud finns på samtliga arbetsplatser inom äldreomsorgen
  • Informationsnätverk finns med representanter från kommunens byaföreningar
  • Representanter i styrgruppen för FrivilligCenter: Hälsocentralen Tre Älvar, vård- och omsorgsförvaltningen, pensionärsorganisationerna PRO, SPF, RPG, Svenska kyrkan och Röda Korset