Spiran

Lyssna

Förskolan Spiran ligger vid foten av Hemberget i Vännäsby med närhet till naturen. Förskolan omges av en fin gård med stora gröna lekytor. Spiran startade sin verksamhet 2008 och själva byggnaden är byggd utifrån ett Reggio Emiliainspirerat synsätt. Förskolan Spiran bedrivs tillsammans med Vännäsby förskola som en intraprenad och grundar sin verksamhet på Reggio Emiliafilosofin.

Förskolan Spiran arbetar med åldersindelade grupper och har en verksamhet med fokus på skapande aktiviteter.

Förskolan får sin lunch tillagad av Vängårdens kök. Frukost och mellanmål tillagas på plats av vårt köksbiträde.

Spiran har tre åldersindelade avdelningar. De äldsta barnen går på Sländan, de mellersta på Myggan och de yngsta på Humlan.

Kontakt

Förskolan Spiran
Kungstensvägen 5
911 35 Vännäsby

Avdelningar

Humlan Tel:  0935-146 14
Myggan Tel: 0935-146 15
Sländan Tel: 0935-146 16


Rektor Malin Lilja
Mobil: 072-578 57 11

 


 

 

Kontaktperson: Tomas Åström