Vännäsby förskola

Lyssna

Vännäsby förskola ligger i samma byggnad som Vännäsby skola och biblioteket i Vännäsby. De har en egen liten avgränsad gård men möjlighet att nyttja skolgården till viss del också. Vännäsby förskola öppnades i augusti 2007 som en enavdelningsförskola. Vårterminen 2011 utökades förskolan med ytterligare en avdelning för att tillgodose behovet av barnomsorg som finns i Vännäs kommun.

Vännäsby förskola bedrivs tillsammans med förskolan Spiran som en intraprenad och grundar sin verksamhet på Reggio Emilia-filosofin.

Vännäsby förskola är i grunden en enavdelningsförskola men utifrån ett högt tryck på barnomsorgen är det f.n. två avdelningar och de arbetar åldersindelat och har en verksamhet med fokus på skapande aktiviteter.

Vännäsby förskola får sin lunch tillagad av Vängårdens kök. Frukost och mellanmål tillagas på plats av pedagogerna.

Kontakt

Vännäsby förskola
Umevägen 194
911 36 Vännäsby
Tel: 0935-143 62
Mobil: 070-277 41 65

Rektor Malin Lilja 
Mobil: 072-578 57 11

Kontaktperson: Tomas Åström