Ungdoms- och fritidsavdelning

Lyssna

Föreningsutvecklare finns på Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1. Ungdomsverksamheten finns på Vegagatan 14. Avdelningen har bland annat ansvar för föreningsutveckling och service till föreningarna, fritidsgården Ikaros samt kommunens drogförebyggande arbete.

Du kan skicka e-post direkt till vår personal via kontaktformulären. Där hittar du även telefonnummer till respektive person. Om du vet vad personen du söker heter kan du skriva förnamn.efternamn@vannas.se.

Personal

Peter Lundström
Föreningsutvecklare
Peter Lundström
Peter arbetar med föreningsservice, utlåning av material, nyckelhantering samt kommunens passersystem. Han tar emot bokningar av vissa av kommunens lokaler för olika arrangemang kvällstid och helger. Han ansvarar för fördelning av halltider till föreningar och handlägger av bidragsansökningar.


Fritidsledare
Angelie Persson
Angelie arbetar med samordning av fritidsgården, hon är även ansvarig för kommunens drogförebyggande arbete samt är sekreterare i Folkhälsorådet.

Maria Sandström
Maria arbetar deltid med samordning av fritidsgården.

Läs mer om fritidsgården (länk till Ikaros webbsida)

Kontaktperson: Karolina Johansson