Till dig som ska flytta och val av grundskola

Lyssna

Du som har bestämt dig för att flytta till Vännäs och har barn i skolåldern anmäler, så snart det är möjligt, vilken skola du önskar att barnet ska gå i.

Ifylld och underskriven blankett skickas till barn- och utbildningskontoret i Vännäs kommun. Blankett se länk nedan.

Välja grundskola

Vid sex års ålder får ditt barn automatiskt en plats i förskoleklass i din kommunala grundskola.

Du kan som vårdnadshavare välja en annan skola för ditt barn än den som barnet automatiskt fått plats i. Kontakta i så fall den aktuella skolan för ansökan om plats.

Val av annan skola än vad som erbjuds kan innebära att barnet tappar rätten till skolskjuts.

Blankett för skolval

Information om skolskjuts

Kontaktperson: Tomas Åström