27 september 2021 till 2 oktober 2021 kl. 00.00-00.00

Vännäs järnvägsjubileum 130 år!

järnvägen 130 år

Var med och delta i firandet av Vännäs järnväg! Den 1 oktober 1891 invigde kung Oscar II övre Norrlands stambana till Vännäs. Även vårt fina stationshus stod färdigt för att slussa resenärerna mellan köpingen och tågen.

Järnvägen har sedan dess varit en central punkt som präglat utvecklingen och framväxten av vårt samhälle i Vännäs.

Vi vill uppmärksamma 130-års jubileet tillsammans med alla som är intresserade av att lyfta kulturen och kommunens historia detta år.

Under hösten finns planer på aktiviteter och utställningar men vi lyfter gärna andra som vill bidra till firandet!

Lördagen den 2 oktober infaller vår jubileumsdag där vi kan fira tillsammans i den form som samhället då tillåter med pandemin i åtanke.

Evenemangsgruppen för Vännäs järnvägsjubileum

Samt
ABF, Vännäs
Vännäs kommun

Sammankallande
Jörgen Nilsson, ABF
Skicka e-post till Jörgen