6 december 2021 kl. 18.30-21.00

Jubileumskväll - sammanfattning av järnvägsjubileet

Filmstrip

Välkommen att sammanfatta järnvägens jubileum tillsammans med oss! Vi ses den 6 december kl. 18.30-21.00 i biografen, Medborgarhuset i Vännäs.

Program

 • Inledning, presentation av kvällen.
 • Föreläsning “Norrlands Järnvägar - järnvägar för Norrland?”
  En föreläsning med Lena Andersson Skog, professor i ekonomisk historia.
 • Film från jubileumsdagen 2 oktober 2021 producerad av Liljaskolans mediaprogram.
 • Fika plus mingel. Bildvisning i foajen.
 • “Drömmen om en stad - Drömmen om ett bättre liv.”
  Inger Edebro Sikström och Tomas Sikström berättar om och visar bilder från sin jubileumsskrift.
 • Bildvisning med Ulrik Almberg.
 • Panelsamtal med frågestund.
 • Avslutning
Logotyper: ABF, järnvägsjubileet samt Vännäs kommun