26 april 2022 kl. 18.30-20.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Informationsträff om Vindelälvens friluftsliv

Vännäs kommun hälsar dig varmt välkommen till ett möte om friluftsliv längs Vindelälven och biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka.

Kaffe utomhus

Det är mycket spännande på gång i området som Vännäs kommun vill informera om och vi vill även passa på att samla in synpunkter på friluftslivsfrågor från dig som bor och verkar i området.

Tid: Tisdag den 26 april
Plats: Selets bygdegård kl 18.30-20.30

Program

18.30 Välkomna!
Peter Lundström, Emelie Höglander och Annika Nordenstam från Vännäs kommun inleder kvällen.

18.35 Projekt på gång nr 1
Vännäs kommun inventerar områden viktiga för friluftsliv i samhällsplaneringen.
(Peter Lundström)

18.50 Projekt på gång nr 2
Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka lyfter fram hållbara besöksmål med er hjälp.
(Jessica Öberg, Vindelälven-Juhttátahkka biosfärområde)

19.05 Ny cykelled längs Vindelälven och ansökan om stöd till vandringsled
(Annika Nordenstam och Emelie Höglander, Vännäs kommun)

19.15-19.45 Fika

19.45-20.00 Utmaningar medfriluftslivet längs Vindelälven idag
(Lars Tegman, Selets byaförening)

20.00-20.30 Hur kan vi förbättra samverkan kring friluftslivet mellan kommunen och olika aktörer?
(Peter Lundström fångar upp förslag)

Anmälan senast den 22 april för fikabeställning!

Anmäl dig här Länk till annan webbplats.

LONA logotyp
Vindelälven biosfärsområde, logotyp