2 juni 2022 kl. 18.30-20.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Kaffepanna

Informationsträff om friluftsområden, Hjåggsjö och Pengsjö med omnejd

Under åren 2022 pågår LONA-projektet ”Kartering av friluftsområden i Vännäs”. Det kommer att ge ett bra kunskapsunderlag till kommunens planering och utveckling av områden för friluftsliv. Fokuset på friluftsliv är ett viktigt komplement till kommunens övriga planeringsunderlag.

Under våren och hösten 2022 kommer Vännäs kommun att anordna informationsträffar och workshoppar på olika platser i kommunen. Detta görs för att få hjälp med att identifiera viktiga friluftsområden tillsammans med kommunens invånare, föreningar och företagare.

Informationsträff Hjåggsjö och Pengsjö med omnejd

Tid: Torsdagen den 2 juni
Plats: Hjåggsjö bygdegård kl 18.30-20.30
Anmälan till träffen i Hjåggsjö gör du här Länk till annan webbplats.

Varför är friluftsliv viktigt?

Möjlighet att utöva friluftsliv har stor betydelse för många människor och är viktigt ur en rad hänseenden som hälsa, rekreation, natur- och miljöförståelse samt ur ett besöksperspektiv.

Att enkelt kunna ta sig ut i naturen nära sin bostad är viktigt för många. Naturen ger ofta frihet från stress, buller och trängsel och bidrar till positiva effekter på hälsa och rehabilitering.

Vännäs kommun vill kunna erbjuda sina egna invånare och även besökare bra förutsättningar för att komma ut i naturen ofta.

Läs mer om projektet här