1 september 2022 kl. 18.00-20.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Workshop i offentlig upphandling: Fördjupning

Kranskommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln samt Vännäs tar nu initiativet, genom projektet Näringsliv i samverkan 6.0, till två workshops med syftet att öka kunskapen kring offentliga upphandlingar.

Digital workshop

Datum: Torsdag 1 september 2022
Tid: kl.18.00-20.00

  • Presenation av typiskt anbudsförfrågningsunderlag.
  • Anbudsförfrågningsunderlag anpassas mit de branscher som anmälda företag är verksamma inom. Det kan vara till exempel handel, livsmedel, byggentreprenader, infrastrukturprojekt, snörröjning eller liknande. Indelning i grupper.
  • Stegvis och systematiskt går vi igenom förfrågningsunderlaget och i dialog inom gruppen fyller vi i efterfrågade uppgifter i den digitala miljön.

Anmälan

Anmäl dig senast 26 augusti via denna länk Länk till annan webbplats.

Magnus Johansson

Workshopledare

Workshopen leds av Magnus Johansson från Juristfirman Magnus Johansson.

Varmt välkommen till ökad kunskap om offentlig upphandling!
/Projektgruppen för Näringsliv i samverkan 6.0

Vännäs kommuns logotyp
Logotyper för Region Västerbotten samt EU logotyp för projekt genom regionala utvecklingsfonden

Vi riktar oss till alla företag I Umeå:s kranskommuner som är intresserad av att komma in som leverantör till offentliga sektorn. Sändningen kommer att spelas in och läggas upp på projektets hemsida: nis60.se Länk till annan webbplats.