17 oktober 2022 till 23 oktober 2022 kl. 00.00-00.00

Illustration för dekor samt texten "ingen ska lämnas utanför"

Delaktighetsveckan 2022

17-23 oktober infaller Delaktighetsveckan i Västerbottens län. Veckan arrangeras av Länsstyrelsen Västerbotten och årets tema är Social hållbarhet.

Social Hållbarhet inkluderar sakområdena: folkhälsa, integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Se hela programmet här på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Aktiviteter med Vännäsanknytning 21 oktober

Hela veckan arrangerar olika aktörer aktiviteter men fredag den 21 oktober står Vännäs i fokus för Agenda 2030:s mål nummer 4: God utbildning för alla.

Kl. 10.00-12.00:
Filmvisning och samtal om barn och unga som ser, hör eller känner till våld i hemmet

Initiativet SE BARNEN startades i syfte att synliggöra barn och unga som ser, hör eller känner till våld i hemmet, verka för ett bättre samhälleligt stöd samt ett starkare rättsligt skydd. Dokumentärfilmerna "My life my lesson" och "Say Something" utgör en grundpelare i initiativet. Filmerna är gjorde ur barnets perspektiv och ger en unik inblick i hur barn och unga påverkas av att uppleva våld mellan närstående vuxna. Båda filmerna har vunnit Kristallenpriset för bästa dokumentärfilm och nåtts av fler än 12 miljoner tittare på TV. De utgör ett beprövat verktyg för att arbeta kunskapshöjande gentemot verksamheter och målgrupper som på olika vis berörs av frågan om barn som upplever våld i nära relationer.

Under dessa två timmar kommer följande att ske:

  1. Föredrag om våld I nära relationer ur barn och ungas perspektiv.
  2. Filmvisning av "My life my lesson" och/eller "Say Something".
  3. Diskussionsfrågor med processledning.

Medverkande: Initiativet SE BARNEN.
Plats: Lilla Salongen, Vegaskolans bibliotek, Vegagatan 10, 911 31 Vännäs.

Kl. 14.00-16.00:
Förstå, förebygga och hantera konflikter med barn och unga

Föreläsning med Petra Krantz Lindgren fil dr. och beteendevetare som arbetar med personlig utveckling för föräldrar och pedagoger. Har skrivit boken "Med känsla för barns självkänsla" och är en av de återkommande experterna i radioprogrammet "Fatta Familjen" (UR) och har podden "Relatera mera", tillsammans med psykolog David Edfelt.

Föreläsningens innehåll:

  1. Vi måste prata om målen: Vilka egenskaper vill vi ge barnen stöd i att utveckla? Vad vi vill skall känneteckna relationerna mellan barn och vuxna?
  2. Förstå och förebygga problem och konflikter: Barns behov och förmågor, Trygghet: En förutsättning för lärande, Men hen kunde ju igår!
  3. Relationsskapande kommunikation: Lyssna för att förstå, Sätta gränser med respekt.

Medverkande: Petra Krantz Lindgren fil dr., beteendevetare och författare
Plats: Digital föreläsning.

Kl. 15.00-17.00
Nattvandring Vännfors informerar

Mellan kl.15.00-17.00 kommer Nattvandring Vännäs att finnas utanför ICA Supermarket i Vännäs och informerar om sin verksamhet tillsammans med Medborgarskolan och Länsstyrelsen.

Medverkande: Även Länsstyrelsen Västerbotten finns på plats med en tipsrunda och informerar om sina uppdrag.

Arrangör: Medborgarskolan och Nattvandring Vännäs.