22 februari 2023 kl. 08.00-10.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Vinterväg

Inbjudan till leverantörsdialog inför upphandling av vinterväghållning

Vännäs kommun bjuder in till leverantörsdialog inför upphandling av vinterväghållning. Syftet med dialogen är att få information om vad marknaden har att erbjuda genom att efterfråga leverantörernas kunskaper, erfarenheter och lösningar inom området. Vi planerar för en upphandling, men garanterar inte att den kommer att genomföras.

Vi har behov av vinterväghållning som innefattar snöröjning, isrivning, halkbekämpning, snöborttagning, sandupptagning etc. i Vännäs kommun.

Vi tar tacksamt emot alla tänkbara synpunkter och kommentarer, men är särskilt intresserade av följande frågeställningar:

 • Vad har ni för tankar och förslag när det gäller att utföra de tjänster som kommunen har behov av?
 • Hur ser förutsättningarna ut för att utföra uppdraget på egen hand? Krävs samverkan mellan flera aktörer? Vad finns det i så fall för möjligheter till det?
 • Finns det önskemål om uppdelning av områden i upphandlingen? Hur skulle områdena i så fall kunna delas upp?
 • Vad kan vara kostnadsdrivande i kravställningen?
 • Hur ser ni på möjligheterna att minska er miljöpåverkan i utförandet av uppdraget? Vilka miljökrav är rimliga att ställa i upphandlingen? Vad finns det för möjligheter att utföra uppdraget med fossilfria alternativ?
 • Vilka möjligheter finns att dokumentera utförande av uppdrag via GPS? Har ni tidigare erfarenhet av det?
 • Jour och utkallning? Vad har ni för möjligheter att hålla koll på snödjup osv?
 • Övriga tankar, funderingar eller information som ni vill skicka med oss inför upphandlingen?

Från Vännäs kommun deltar Malin Bohlin, infrastrukturchef. Vid dialogen deltar även Malin Perneholm, Upphandlare vid Upphandlingsbyrån.

Tid och plats

Leverantörsdialogen kommer att hållas den 22 februari kl 08:00-10:00 på Hotel Vännäs. Vi bjuder på frukost.

Anmäl dig till dialogen

Vi tar in anmälan till dialogen. Anmälan lämnas via anmälningsformulär eller via e-post (se kontaktuppgifter nedan) senast 20 februari med uppgift om:

 • Företagsnamn
 • Kontaktperson: Namn, e-postadress och telefonnummer
 • Antal deltagande personer från företaget. Max 2 st från varje leverantör.

Till anmälningsformuläret Länk till annan webbplats.

Vännäs kommun ser fram emot ert deltagande. Ingen ekonomisk ersättning utgår för deltagande.

Vid frågor

Har du frågor kring denna inbjudan eller om du inte har möjlighet att komma men ändå vill förmedla dina synpunkter, kan du kontakta Malin Bohlin enligt nedanstående kontaktuppgifter.

Malin Bohlin
Infrastrukturchef
Tel: 0935-142 32
Skicka e-post till Malin