26 september 2023 kl. 18.30-20.00

Äng

Så sköter du en äng och bekämpar invasiva arter

Malin Karlsson är biolog i LONA-projektet ”Ökad biologisk mångfald och vilda pollinerare”. Hon berättar om och visar bilder från sommarens inventering av värdefulla ängsytor och den pågående ängsrestaureringen på Gothnellska halvön.

Föreläsning på Vännäs bibliotek:
Tisdag 26 september 18.30-20.00

Under kvällen presenterar Malin även resultat från inventeringen av invasiva arter på Vännäs kommuns mark i tätorterna Vännäs och Vännäsby.

  • Vad är en äng och hur sköter man den för att gynna biologisk mångfald?
  • Vilka invasiva arter finns i Vännäs och hur bekämpar man dessa?
  • Hur förhindrar vi spridning från våra trädgårdar till naturen av invasiva arter?

Vi bjuder på kaffe! Anmälan till ABF. Arrangemangen är kostnadsfria.

Anmälan: Jörgen Nilsson 0935-124 25, jorgen.nilsson@abf.se

Arrangörer: ABF, Vännäs bibliotek, LONA, Vännäs kommun