29 november 2023 till 31 december 2023 kl. 13.00-16.30

Attraktiv arbetsgivare

grupp

Konkurrensen kring arbetskraften är stor i norra Sverige. Hur hittar man rätt personer och hur får man dem att stanna? För att vara attraktiv som arbetsgivare behövs ett strategiskt och långsiktigt arbete även när behovet är akut.

Program för att bli en attraktiv arbetsgivare

ALMI Länk till annan webbplats. har tagit fram ett program för företagare som är en kombination av föreläsningar och workshops som ger dig verktyg för att attrahera, utveckla och behålla kompetens.

Programmets innehåll

• Förståelse för rekryteringsutmaningar
• Förutsättningar för en rekryteringsstrategi
• Nya perspektiv på personalutveckling
• Förmåga att formulera ditt arbetsgivarerbjudande
• Kunskapsdelning och tips från andra företagare

Vem passar programmet för?

Programmet passar dig som leder ett företag och/eller är ansvarig för rekryteringsprocessen på företaget och som inte vill låta kompetensbrist vara ett hinder för ditt företags tillväxtpotential.

Kort om upplägget

Temabaserade halvdagar med föreläsningar och workshops tillsammans med företagare i liknande situation.

Nulägesanalys, föreläsningar och fysiska träffar

Vi lägger stor vikt vid att inspirera till nya tankar och förmedla ny kunskap från expertföreläsare och erfarenheter från andra deltagare.

Tre teman

Med stöd av erfarna affärsrådgivare arbetar vi igenom alla delar av en rekryteringsstrategi med föreläsningar, workshops och hemuppgifter.

1. Vad erbjuder vi och för vem?
2. Attrahera och rekrytera
3. Utveckla och behålla

Konsultstöd

Deltagande företag ges efter programmet möjlighet till en kortare konsultinsats inom ett av de tre teman som träffarna omfattar.

Hur långt är programmet?

2-3 månader.

Kostnad

Programmet kostar 1 000 kr.

Ladda ner denna pdf för samlad information på ett blad Länk till annan webbplats.