Anslagstavlan

Justerade protokoll

september

Uppsatt 2019-09-18 Tas ner 2019-10-10
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 18 september Direktjusterat Protokollet är sekretessbelagt
Uppsatt 2019-09-18 Tas ner 2019-10-10
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 11 september Direktjusterat Protokollet är sekretessbelagt
Uppsatt 2019-09-11 Tas ner 2019-10-02
Uppsatt 2019-09-10 Tas ner 2019-10-01
Uppsatt 2019-09-06 Tas ner 2019-09-27
Uppsatt 2019-09-03 Tas ner 2019-09-25

augusti

Vård- och omsorgsnämndden Direktjusterat Protokollet är sekretessbelagt
Uppsatt 2019-08-28 Tas ner 2019-09-19