Anslagstavlan

Justerade protokoll

november

vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 22 november Direktjusterat Protokollet är sekretessbelagt
Uppsatt 2019-11-22 Tas ner 2019-12-14
Uppsatt 2019-11-19 Tas ner 2019-12-11
Uppsatt 2019-11-19 Tas ner 2019-12-10
Uppsatt 2019-11-18 Tas ner 2019-12-10
Uppsatt 2019-11-14 Tas ner 2019-12-05
Uppsatt 2019-11-14 Tas ner 2019-12-05
Uppsatt 2019-11-13 Tas ner 2019-12-05
Uppsatt 2019-11-08 Tas ner 2019-11-30
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 6 november Direktjusterat Protokollet är sekretessbelagt
Uppsatt 2019-11-06 Tas ner 2019-11-28
Uppsatt 2019-11-04 Tas ner 2019-11-25