Tillkännagivande

Valnämndens preliminära rösträkning ("onsdagsräkning") 29 maj 2019, kl 09.00

Valnämndens preliminära rösträkning, den så kallade onsdagsräkningen, för 2019 års val till Europaparlamentet sker onsdagen den 29 maj med start kl 09.00 i Sessionssalen, Medborgarhuset, Vännäs.

Allmänheten är välkommen att närvara för observation vid hela, eller delar av, räkningen.

Organ
Valnämnd
Tillkännagivet
2019-05-03
Ansvarig
Susanna Siljetun