Tillkännagivande

Länsstyrelsens slutliga rösträkning

Val till Europaparlamentet den 26 maj 2019

Slutlig rösträkning
I enlighet med 13 kapitlet 4 § vallagen (SFS 2005:837) kungöres härmed att slutlig rösträkning av de röster som avgivits vid valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019 påbörjas vad gäller Västerbottens län den 27 maj 2019
kl. 09:00 i länsstyrelsens sessionssal, Storgatan 71 B, Umeå.

Länsstyrelsen Västerbotten

Organ
Valnämnd
Tillkännagivet
2019-05-15
Ansvarig
Susanna Siljetun