Tillkännagivande

Utställning av naturvårdsplan

Förslag till naturvårdsplan ställs ut för granskning.

Organ
Kommunstyrelsen
Tillkännagivet
2020-02-03
Ansvarig
Malin Österlund

Vännäs kommun har låtit upprätta en utställningshandling till Naturvårdsplan för Vännäs kommun.
Mellan 3 februari och 4 april 2020 finns planen tillgänglig för synpunkter på:
• Medborgarhuset, kanslikorridoren, Östra Järnvägsgatan 1, 911 81 VÄNNÄS.
• Vännäs bibliotek, Vegaskolan, Vegagatan 10.
• Vännäsby bibliotek, Umevägen 194, VÄNNÄSBY.
• Vännäs kommuns webbplats: www.vannas.se för att ta hem dokumenten.
Finns synpunkter på utställningshandlingen ska de framföras skriftligen till kommunstyrelsen senast 2020-04-04. Adress se nedan. Ange diarienummer KS 2019-106.
Frågor besvaras av:
Tore Forsberg, samhällsbyggnadschef, 0935 - 142 00
Malin Österlund, beredskapssamordnare, 0935 - 141 13