Tillkännagivande

Granskningshandlingar för avfallsplan 2021

Tillsammans har Vännäs och Umeåregionens kommuner tagit fram ett förslag till en ny avfallsplan, ”Avfallsplan för Umeåregionen – resurshushållning för ett cirkulärt samhälle”, som ska börja gälla från och med 2021.

Organ
Kommunstyrelsen
Tillkännagivet
2020-04-16
Ansvarig
Inger Olofsson

Under tiden 16 april till och med 5 juni är förslaget ute på remiss och samråd. Under den tiden kan du läsa förslaget och lämna synpunkter på dess innehåll.

läs mer via denna länk: https://vannas.se/?id=37221