Anslag/Bevis

Barn- och utbildningsnämndens arbetstutskott 25 januari

Organ
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-01-25
Paragrafer
§§ 1-8
Datum då anslag sätts upp
2019-02-01
Datum då anslag tas ned
2019-02-22
Förvaringsplats för protokoll
Barn- och utbildningskontoret
Sekreterare
Kim Holmberg

Protokoll

Se alla samlade protokoll för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott