Anslag/Bevis

Liljaskolans styrelses arbetsutskott 24 april

Organ
Liljaskolans styrelses arbetsutskott
Mötesdatum
2019-04-24
Paragrafer
9-12
Datum då anslag sätts upp
2019-05-04
Datum då anslag tas ned
2019-05-26
Förvaringsplats för protokoll
Vård- och omsorgskontoret
Sekreterare

Protokoll

Se alla samlade protokoll för Liljaskolans styrelses arbetsutskott