Anslag/Bevis

kommunstyrelsens arbetsutskott 4 juni 2019

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-06-04
Paragrafer
92-98
Datum då anslag sätts upp
2019-06-04
Datum då anslag tas ned
2019-06-25
Förvaringsplats för protokoll
Kommunledningskontorets kansli
Sekreterare
Susanna Siljetun

Protokoll

Se alla samlade protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott