Anslag/Bevis

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 12 juni

Organ
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-06-12
Paragrafer
1006
Datum då anslag sätts upp
2019-06-12
Datum då anslag tas ned
2019-07-03
Förvaringsplats för protokoll
Vård- och omsorgskontoret
Sekreterare
Kristine Hansson