Anslag/Bevis

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 22 oktober 2019

Organ
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-10-22
Paragrafer
§§ 30-36
Datum då anslag sätts upp
2019-10-29
Datum då anslag tas ned
2019-11-19
Förvaringsplats för protokoll
Barn- och utbildningskontoret
Sekreterare
Kim Holmberg

Protokoll

Se alla samlade protokoll för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott