Anslag/Bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-10-29
Paragrafer
138-164
Datum då anslag sätts upp
2019-11-04
Datum då anslag tas ned
2019-11-25
Förvaringsplats för protokoll
Kommunledningskontorets kansli
Sekreterare
Susanna Siljetun

Protokoll

Se alla samlade protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott