Anslag/Bevis

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 6 november

Organ
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-11-06
Paragrafer
1019-1020
Datum då anslag sätts upp
2019-11-06
Datum då anslag tas ned
2019-11-28
Förvaringsplats för protokoll
Vård- och omsorgskontoret
Sekreterare
Kristine Hansson