Anslag/Bevis

Liljaskolans styrelse 23 oktober

Organ
Liljaskolans styrelse
Mötesdatum
2019-11-08
Paragrafer
47-53
Datum då anslag sätts upp
2019-11-08
Datum då anslag tas ned
2019-11-30
Förvaringsplats för protokoll
Vård- och omsorgskontoret
Sekreterare
Kristine Hansson

Protokoll

Se alla samlade protokoll för Liljaskolans styrelse