Anslag/Bevis

Plan- och miljönämnden

Organ
Plan- och miljönämnden
Mötesdatum
2019-11-12
Paragrafer
51-67
Datum då anslag sätts upp
2019-11-19
Datum då anslag tas ned
2019-12-11
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggavdelningen
Sekreterare
Helene Jonsson

Protokoll

Se alla samlade protokoll för plan- och miljönämnden