Anslag/Bevis

vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 22 november

Organ
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-11-22
Paragrafer
1021
Datum då anslag sätts upp
2019-11-22
Datum då anslag tas ned
2019-12-14
Förvaringsplats för protokoll
Vård- och omsorgskontoret
Sekreterare
Kristine Hansson