Anslag/Bevis

Vård- och omsorgsnämnden 18 november

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Mötesdatum
2019-11-18
Paragrafer
1010
Datum då anslag sätts upp
2019-11-26
Datum då anslag tas ned
2019-12-18
Förvaringsplats för protokoll
vård- och omsorgskontoret
Sekreterare
Kristine Hansson