Anslag/Bevis

Vård- och omsorgsnämnden 18 november

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Mötesdatum
2019-11-18
Paragrafer
77-85
Datum då anslag sätts upp
2019-11-27
Datum då anslag tas ned
2019-12-19
Förvaringsplats för protokoll
Vård- och omsorgskontoret
Sekreterare
Kristine Hansson

Protokoll

Se protokoll för vård- och omsorgsnämnden