Anslag/Bevis

Liljaskolans styrelse 25 november

Organ
Liljaskolans styrelse
Mötesdatum
2019-11-25
Paragrafer
54 - 62
Datum då anslag sätts upp
2019-11-28
Datum då anslag tas ned
2019-12-20
Förvaringsplats för protokoll
Vård- och omsorgskontoret
Sekreterare
Kristine Hansson

Protokoll

Se alla samlade protokoll för Liljaskolans styrelse