Anslag/Bevis

Kommunstyrelsen arbetsutskott 21 jan

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-01-21
Paragrafer
1-15
Datum då anslag sätts upp
2020-01-28
Datum då anslag tas ned
2020-02-19
Förvaringsplats för protokoll
Ledningskansliet
Sekreterare
Susanna Siljetun

Protokoll

Se alla samlade protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott