Anslag/Bevis

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 11 februari

Organ
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-02-11
Paragrafer
1001-1002
Datum då anslag sätts upp
2020-02-11
Datum då anslag tas ned
2020-03-04
Förvaringsplats för protokoll
Vård- och omsorgskontoret
Sekreterare
Kristine Hansson