Anslag/Bevis

Vård- och omsorgsnämndens arbetstutskott 11 mars

Organ
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-03-13
Paragrafer
11 - 13
Datum då anslag sätts upp
2020-03-13
Datum då anslag tas ned
2020-04-04
Förvaringsplats för protokoll
Vård- och omsorgskontoret
Sekreterare
Kristine Hansson

Protokoll

Se alla samlade protokoll för vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott