Anslag/Bevis

Kommunstyrelsen 23 mars

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2020-03-23
Paragrafer
27-47
Datum då anslag sätts upp
2020-03-25
Datum då anslag tas ned
2020-04-15
Förvaringsplats för protokoll
Kommunstyrelseförvaltningens ledningskansli
Sekreterare
Susanna Siljetun

Protokoll

Se alla samlade protokoll för kommunstyrelsen