Anslag/Bevis

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 17 mars

Organ
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-03-17
Paragrafer
§§ 8-14
Datum då anslag sätts upp
2020-03-25
Datum då anslag tas ned
2020-04-15
Förvaringsplats för protokoll
Barn- och utbildningskontoret
Sekreterare
Kim Holmberg

Protokoll

Se alla samlade protokoll för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott