Anslag/Bevis

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 18 maj

Organ
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-05-18
Paragrafer
20
Datum då anslag sätts upp
2020-05-18
Datum då anslag tas ned
2020-06-09
Förvaringsplats för protokoll
Vård- och omsorgskontoret
Sekreterare
Kristine Hansson

Protokoll

Se alla samlade protokoll för vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott