Anslag/Bevis

Vård- och omsorgsnämnden 19 maj

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Mötesdatum
2020-05-18
Paragrafer
1002-1003
Datum då anslag sätts upp
2020-05-18
Datum då anslag tas ned
2020-06-09
Förvaringsplats för protokoll
Vård- och omsorgskontoret
Sekreterare
Kristine Hansson