Anslag/Bevis

Barn- och utbildningsnämnden 12 maj

Organ
Barn- och utbildningsnämnden
Mötesdatum
2020-05-12
Paragrafer
§§ 22-33
Datum då anslag sätts upp
2020-05-19
Datum då anslag tas ned
2020-06-09
Förvaringsplats för protokoll
Barn- och utbildningskontoret
Sekreterare
Kim Holmberg

Protokoll

Se alla samlade protokoll för barn- och utbildningsnämnden