Anslag/Bevis

Vård- och omsorgsnämnden 15 juni

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Mötesdatum
2020-06-15
Paragrafer
1004
Datum då anslag sätts upp
2020-06-15
Datum då anslag tas ned
2020-07-07
Förvaringsplats för protokoll
Vård- och omsorgskontoret
Sekreterare
Kristine Hansson