Anslag/Bevis

Vård- och omsorgsnämnden 15 juni

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Mötesdatum
2020-06-15
Paragrafer
36-49
Datum då anslag sätts upp
2020-06-22
Datum då anslag tas ned
2020-07-14
Förvaringsplats för protokoll
Vård- och omsorgskontoret
Sekreterare
Kristine Hansson

Protokoll

Se protokoll för vård- och omsorgsnämnden